Privacy verklaring

Willems Packaging, gevestigd aan Argonstraat 6, 7461 PD Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
www.willemspackaging.com
Argonstraat 6
7461 PD Rijssen
0031 548 542988

Functionaris Gegevensbescherming van Willems Packaging is Marleen Willems. Zij is te bereiken via m.willems[at]willemspackaging.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Willems Packaging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Versturen van nieuwsbrieven en algemene informatie :
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bij een bestaande of nieuwe relatie waarbij u of uw organisatie daadwerkelijk klant, leverancier of een andere vorm van relatie is of wordt van Willems Packaging, verwerken wij voor het uitleveren van order(s) de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Post en afleveradres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Willems Packaging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte of uitvoering van de loonadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Willems Packaging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willems Packaging ] tussen zit. Willems Packaging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Loonadministratiesysteem via accountant
– CRM pakket voor klant/relatiebeheer systeem
– ICT specialist voor algemene automatisering (systeem) van Willems Packaging

Wilt u graag weten met welke partijen wij bovenstaande regelen, dan kunt u deze informatie te allen tijde opvragen bij Marleen Willems, te bereiken via email: m.willems[at]willemspackaging.com of neem contact op met ons via telefoonnummer: 0031 (0)548-542988.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Willems Packaging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres en naam: voor verwerking van orders en versturen nieuwsbrieven > bewaartermijn: voor zolang dit in beider belang is. Afmelden kan eenvoudig door vinkje bij nieuwsbrieven aan te klikken of dit aan te geven via email bij: m.willems[at]willemspackaging.com

Adresgegevens, afleveradresgegevens en betalingsgegevens > voor verwerking en uitlevering van orders en opdrachten > bewaartermijn: zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Willems Packaging verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Willems Packaging maakt minimalistisch gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Alleen algemene gegevens (ip-adres van website bezoeker, tijdstip en gegevens die browser meestuurt) worden opgeslagen en dienen alleen een functioneel belang voor Willems Packaging. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het vinkje: afmelden, onderaan een nieuwsbrief of door dit aan te geven bij de functionaris persoonsbescherming. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar m.willems[at]willemspackaging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Willems Packaging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Willems Packaging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Willems Packaging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via m.willems[at]willemspackaging.com